Co nás čeká

Facebook školy

Naši partneři

 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZÁKLADNÍ

UMĚLECKÉ ŠKOLY

STANISLAVA ŠEBKA V KRUPCE

***

Vážení rodiče.

Od ledna je vzhledem k virovým  onemocněním  nutné dodržovat níže uvedené podmínky.

1. Rodiče jsou povinni neprodleně nahlásit vedení školy, že jejich dítě

je pozitivní na test viru SARS-CoV -2, nebo je dítě rozhodnutím KHS

v karanténě, spolu s uvedením od jakého časového období.

2. V případě pozitivního testu nebo karantény žáka, je mu zakázána osobní přítomnost v ZUŠ.

3. Všichni žáci ZUŠ jsou povinni ve společných prostorách nosit ochrannou roušku nebo respirátor.

4. Výjimka nošení ochranného prostředku je určena pouze a výhradně pro

žáky v oboru zpěv a dechových nástrojů v učebně, za podmínky odstupu od vyučujícího nejméně 1,5m. V ostatních prostorách platí bod.3

5. U žáků  nepřítomných v ZUŠ z důvodu karantény či pozitivního testu na Covid, může probíhat distanční vzdělávání.

6. Z důvodů ochrany zdraví žádáme rodiče, aby v prostorách školy nosili ochrannou roušku, nebo respirátor.

                                                             Ředitel  ZUŠ

                                                             Pavel Krs

***

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

  VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ  

P. UČ. PETRY ČÍŽKOVÉ

17.12.2021

Video

  VÁNOČNÍ KONCERT  

15.12.2021

Video

  TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA KYTAROVÉ  

TŘÍDY P. UČ. JANA ZÁRUBY

14.12.2021

Video

  HUDEBNÍ ODPOLEDNE  

P. UČ. RADKA ARNOLDA

08.12.2021

Video

  HUDEBNÍ ODPOLEDNE  

12.11.2021

Fotogalerie

  PODZIMNÍ KONCERT ŽÁKŮ  

11.11.2021

Fotogalerie

  STAROČESKÝ JARMARK  

18.09.2021

V sobotu 18. 9. 2021 se v areálu Baziliky Panny Marie Sedmibolestné v Bohosudově, konala akce Cesta za píšťalami - další krok k záchraně varhan.Náš flétnový sobor, pod vedením paní učitelky Moniky Vášové byl osloven, aby obohatil program v ambitech kostela, na Staročeském jarmarku.Tuto příležitost jsme si nenechali ujít! Celodenní velkolepý program se velmi povedl.

Video 1, Video 2, Video 3

Fotogalerie

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

  KONCERT ABSOLVENTŮ A ŽÁKŮ ZUŠ  

28.06.2021

Video

  TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA ŽÁKŮ  

PANÍ UČITELKY MONIKY VÁŠOVÉ

23.06.2021

Video

  KONCERT ŽÁKŮ A ABSOLVENTŮ  

21.06.2021

Fotogalerie

Video

  KLAVÍRNÍ ODPOLEDNE ŽÁKŮ  

P. UČ. LADY ABRAHAMOVÉ

17.06.2021

Fotogalerie

  KLAVÍRNÍ KONCERT ŽÁKŮ  

P. UČ. ZHANNY SHEPELEVY

16.06.2021

Fotogalerie

  VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉ TŘÍDY  

P. UČ. JANY EICHLER HONCŮ

17.12.2020

VIDEO NA YOUTUBE

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

  KONCERT ABSOLVENTŮ  

22.06.2020

Fotogalerie

  KLAVÍRNÍ ODPOLEDNE  

P.UČ. LADY ABRAHAMOVÉ

13.02.2020

Fotogalerie

  POLOLETNÍ KONCERT  

23.01.2020

Fotogalerie

  KONCERT TŘÍD  

P. UČ. SHEPELEVY A P. UČ. PETROVÉ

22.01.2020

Fotogalerie

  FLÉTNOVÝ KONCERT P. UČ. VÁŠOVÉ 

20.12.2019

Fotogalerie

  VÁNOČNÍ KONCERT 

17.12.2019

Fotogalerie

  BENEFIČNÍ KONCERT 

20.12.2019

Aneta Vlasáková ze třídy J.Eichler Honců vystoupila na benefičním koncertu vokálního uskupení Panoptikum 20.12.2019 v Bartholomeus Gallery & Café v Teplicích. Svým vystoupením s písní Každý si nese své břímě od Jaromíra Nohavici tak podpořila dobročinnou organizaci Spolu proti samotě.

Fotogalerie

  VÁNOČNÍ KONCERT 

09.12.2019

Děkujeme za mikulášskou nadílku rodičům od Lucie Schneiderové!

Fotogalerie

  ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

V HUSITSKÉ ULICI

30.11.2019

Fotogalerie

  KONCERT FILMOVÝCH A POHÁDKOVÝCH 

MELODIÍ

25.11.2019

Natálie Oyawale - VIDEO

Fotogalerie

  LISTOPADOVÝ KONCERT 

20.11.2019

Fotogalerie

  HUDEBNÍ ODPOLEDNE 

ŽÁKŮ P. UČ. ARNOLDA A P. UČ. VLAHAČOVÉ

14.11.2019

Fotogalerie

 

  PODZIMNÍ KONCERT 

22.10.2019

Fotogalerie

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

  RODINNÉ MUZICÍROVÁNÍ 

19.06.2019

Fotogalerie

  ZÁVĚREČNÝ KONCERT 

17.06.2019

Video 1

Video 2

Video 3

Fotogalerie

  KONCERT FLÉTNOVÉ TŘÍDY MONIKY VÁŠOVÉ 

14.06.2019

Video Martina Ptáčková

Fotogalerie

  K PRÁZDNINÁM PO VODĚ 

10.06.2019

Video

Fotogalerie

  KLAVÍRNÍ A PĚVECKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍD 

LADY ABRAHAMOVÉ A MGR. JANY EICHLER HONCŮ

06.06.2019

Video Natálie Oyawale - zpěv

Fotogalerie

  TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA JANY POCHOBRADSKÉ  

A EVŽENA ŠUBRTA

05.06.2019

Video Miroslav Jedlička - klavír

Fotogalerie

  KONCERT ŽÁKŮ HELENY KOLIHOVÉ 

A RADKA ARNOLDA

04.06.2019

Fotogalerie

  KLAVÍRNÍ A PĚVECKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍD 

ZHANNY SHEPELEVY A KATEŘINY PETROVÉ

03.06.2019

Fotogalerie

  DĚTSKÝ DEN V KOLOSEU  

31.05.2019

Fotogalerie

  POPOVÁ ZPÍVANDA 2019  

Mgr. Jana Eichler Honců

30.05.2019

Jako každý rok, tak i letos se konala Popová zpívanda, přehlídka talentovaných zpěváků a zpěvaček.

Ve čtvrtek 30.5. jsme se proto vydali do Varnsdorfu, kde jsme vyslechli skvělé výkony 28 žáků základních uměleckých škol - ZUŠ Stanislava Šebka Krupka, ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem, ZUŠ Varnsdorf a ZUŠ Rumburk.

Naší školu prezentovaly Aneta Vlasáková s písní Samá voda od Adama Koubka a Anetka také doprovodila druhým hlasem Terezku Sidorovou v písničce od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Moje milá plaví koně.

Atmosféra byla skvělá a každého výkony zpěváků jistě inspirovaly do další práce.

Fotogalerie

Video 1

Video 2

  KLAVIHRANÍ PAVLY VASSERBAUER  

30.05.2019

Fotogalerie

  ABSOLVENTSKÝ KONCERT  

13.05.2019

Fotogalerie

  MÁJOVÝ KONCERT  

09.05.2019

Fotogalerie

  ŠPANĚLSKÉ TANCE  

TANEČNÍ ODDĚLENÍ POD VEDENÍM IVANY HERITESOVÉ

29.04.2019

Fotogalerie

  VELIKONOČNÍ KONCERT  

15.04.2019

Fotogalerie

  TEPLICKÉ FLAUTOHRY  

12. - 14. 04.2019

Fotogalerie

  TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA  

P. UČ. KOLIHY

01.04.2019

Fotogalerie

  KONCERT ŽÁKŮ Z FLÉTNOVÉ TŘÍDY  

P. UČ. MONIKY VÁŠOVÉ

18.03.2019

Fotogalerie

  KONCERT ŠKOLY  

12.03.2019

Fotogalerie

  VALENTÝNSKÝ KONCERT  

18.02.2019

Fotogalerie

  HUDEBNÍ ODPOLEDNE ŽÁKŮ OD VYUČUJÍCÍCH 

MARIE REICHLOVÉ, JANY EICHLER HONCŮ A ZHANNY SHEPELEVY

14.02.2019

Fotogalerie

  LEDNOVÉ MUZICÍROVÁNÍ  

31.01.2019

Fotogalerie

  KLAVÍRNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY  

P. LADY ABRAHAMOVÉ

28.01.2019

Fotogalerie

  POLOLETNÍ KONCERT ŽÁKŮ  

23.01.2019

Fotogalerie

 

  VÁNOČNÍ PŘEHRÁVKA KYTAROVÉ TŘÍDY  

PANA UČITELE ZÁRUBY

19.12.2018

Fotogalerie

  PŘEHRÁVKA DĚTÍ PANÍ UČITELKY  

PETRY ČÍŽKOVÉ A PAVLY VASSERBAUER

VÁNOČNÍ NÁLADA

13.12.2018

Fotogalerie

  HUDEBNÍ ODPOLEDNE ŽÁKŮ ZE TŘÍD  

PANA UČITELE RADKA ARNOLDA A

PANÍ UČITELKY HELENY KOLIHOVÉ

05.12.2018

Fotogalerie

  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU  

V HUSITSKÉ ULICI

01.12.2018

Fotogalerie

  HUDEBNÍ ODPOLEDNE

KONCERT ŽÁKŮ P. UČ. ARNOLDA A P. UČ. KOLIHOVÉ

27.11.2018

Fotogalerie

  LISTOPADOVÝ KONCERT  

20.11.2018

Fotogalerie

  KONCERT: KDO SE BOJÍ  

15.11.2018

Fotogalerie

  PODZIMNÍ KONCERT  

18.10.2018

Fotogalerie

Naše úspěchy

GRATULUJEME

 

NAŠI ABSOLVENTI 2020/2021

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

NAŠI ABSOLVENTI 2019/2020

 

 

Ivan Dulin , hra na kytaru

ze třídy p. učitele  Jana Záruby obsadil v okresním kole soutěže 1. místo s postupem do krajského kola.
 
 
Josefína Zrubecká, hra na klavír
ze třídy p. učitelky Lady Abrahamové obsadila v okresním kole soutěže 1. místo.
 
Soukupová Tereza, hra na klavír
ze třídy p. učitelky Zhanny Shepelevy obsadila v okresním kole soutěže 3. místo.
 
Arina Shpakovskaya , hra na klavír
ze třídy p. učitelky Zhanny Shepelevy obdržela v okresním kole soutěže čestné uznání.
 
Tomáš Nedvěd ze třídy p.učitele Jana Záruby, se zúčastnil hudební olympiády ČR a získal čestné uznání.
 
 

Michala Fujavová, bývalá žačka paní učitelky Ing. Ivany Heritesové, je studentkou 2. ročníku Pražské taneční konzervatoře. Individuální studijní plan dle osnov konzervatoře jí umožňuje Taneční akademie Scenic s.r.o. v Ústí nad Labem. Vzhledem k jejímu pohybovému talentu byla dokonce přijata ke studiu bez přijímacích zkoušek. Michaela v současné době studuje na Biskupském gymnáziu v Krupce a denně dojíždí v odpoledních hodinách do Ústí nad Labem na hodiny individuálního studia klasického a moderního tance. Každého půl roku pak musí splnit zkoušky z tanečních oborů v Praze na taneční konzervatoři. Míša se paní učitelce vyjádřila, že tento způsob studia baletu je velmi náročný, ale je nadšená.

 

 

Lucie Schneiderová byla letos přijata ke studiu hry na saxofon na Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze. Do základů hudby ji zasvětil její dlouholetý vyučující Mgr. Radek Arnold.

Lucie začala hrát na zobcovou flétnu, později přešla ke hře na klarinet a saxofon.

Do naší školy ještě dochází i na lekce klavíru.

 

 

 

Ivan Dulin je dlouholetý žák Mgr.Jana Záruby. Ivan se v letošním školním roce také  připravoval na přijímací talentové zkoušky. Ty úspěšně vykonal a proto se od září bude věnovat studiu hry kytaru na blízké teplické konzervatoři.

 

 

Všem našim žákům přijatých na konzervatoř gratuluji. Jejich vyučujícím přeji další úspěchy v jejich další činnosti.

Michaele, Lucii a Ivanovi za naší školu přejeme hodně úspěchů v jejich studiu.

 

ZUŠ Stanislava Šebka v Krupce má v současnosti kolem 260 žáků. Většina z nich je velmi talentovaných. Vedení školy spolu s vyučujícími vyzývá rodiče,

aby dali dětem možnost vniknout do tajů hudby a krásy tance. Jejich děti rádi uvidíme a vyzkoušíme jejich hudební nebo taneční vlohy.V měsíci květnu bude probíhat zápis žáků, sledujte stránky naší školy.(www.zuskrupka.cz). Budeme se těšit.

                                                                              

ředitel školy, Pavel Krs

 

starší úspěchy v Archivu