Co nás čeká

Na náš soubor fléten se

můžete těšit na Jarmarku!

 

Hudební seminář

Termíny výuky, akcí

9. 11. – návštěva výchovného koncertu v Teplicích (Severočeská filharmonie Teplice)

15. 11. – výuka v učebně

29. 11. – výuka v učebně

 

Paní učitelka Vás bude o každé akci informovat emailem.

Facebook školy

Naši partneři

 

 
 
"30"
Slavíme třicet let od svého založení.
 
***

Přihlašte se do ZUŠ!

 

***

ROZVRH KOLEKTIVNÍ VÝUKY

pro školní rok 2022/2023  - ZDE

***

Pojďte si s námi zavzpomínat!

 

 
11. května 2022 uplynulo 38 let od úmrtní bohosudovského muzikanta a varhaníka, Prof. Stanislava Šebka, po kterém je pojmenována naše škola.

Přikládáme novinový článbek z Teplického deníku z roku 2014.

***

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

KONCERT ŽÁKŮ  

20.10.2022

Fotogalerie

  GENERÁLNÍ ZKOUŠKA MUZIKÁLU 

MY FAIR LADY

12.10.2022

Ve středu 12.10. jsme se zúčastnili se studenty hudebního semináře generální zkoušky muzikálu My fair Lady, v Ústeckém divadle.

Žáci byli nadšeni nejen z krásných interierů divadla, ale hlavně z krásného představení obsahujícího hudební, taneční i vizuální prvky.

V jedné z hlavních rolí vystoupil i mladý český nejen muzikálový zpěvák Ondřej Ruml. Bravo!!! A děkujeme!

Štěpánka Ordošová, ZUŠ Krupka

Fotogalerie

  FLÉTNOVÝ WORKSHOP  

PRO ŽÁKY ZUŠ

08.10.2022

Workshop se uskutečnil 8.10. 2022 v sále Oáza na Konzervatoři v Teplicích. Zúčastnili se ho žáci a učitelé ZUŠ z celé ČR.  Den jsme strávili velmi zábavně. Nacvičovali jsme souborové skladby, které jsme potom předvedli na koncertě pro rodiče. Celý den byl velmi příjemný, hravý a přitom velice přínosný. Děkujeme tedy celému týmu flétnového oddělení onzervatoře Teplice. Především I.Veselovské, M. Vencourové, E. Zemanové, za mile strávený čas plný krásných skladeb, legrace a zábavných moderních technik.

Těšime se na přistě. Monika Vášová, ZUŠ Stanislava Šebka Krupka

Fotogalerie

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

  KONCERT TŘÍDY  

P. UČ. PETRY ČÍŽKOVÉ

24.06.2022

Fotogalerie

ZÁVĚREČNÝ KONCERT  

20.06.2022

Fotogalerie

KONCERT FLÉTNOVÉ TŘÍDY P. VÁŠOVÉ  

17.06.2022

Fotogalerie

WOOD HARMONY BAND  

12.06.2022

Wood Harmony Band pod vedením Radka Arnolda vystoupil na Malé Paříži v Teplicích.

Fotogalerie

KONCERT NEJDRAŽŠÍ PERLY  

06.06.2022

Fotogalerie

VÝCHOVNÝ KONCERT  

02.06.2022

Ve čtvrtek nás návštívili žáci z Mateřských školy Sluníčko a Písnička.Společně s našimi žáky jsme pro ně připravili  bohatý program se sladkou odměnou. Čekalo na ně představení nástrojů, malý koncert s hádankami a prohlídka školy. Těšíme se na další takovou milou návštěvu!

Fotogalerie

ABSOLVENTSKÝ KONCERT  

23.05.2022

Fotogalerie

ABSOLVENTSKÝ KONCERT  

16.05.2022

Fotogalerie

VÝCHOVNÝ KONCERT  

28.04.2022

Dne 28. dubna 2022 nás navštivili žáci z MŠ Korálek a MŠ Zvoneček.Čekal na ně bohatý program.Nejprve navštivili Koncert žáků. Na známe pohádkové melodie  jim žáci naší školy představili hudební nastroje, co se u nás ve škole učí.Děti byly šikovné, zpívaly společně, hudební otázky uhodly bez zaváhání! Sladká odměna je neminula.Po koncertě je čekalo vystoupení fletnového souboru a představení všech flétniček.Na závěr byla připravena prohlídka školy, kde se jim ještě představilo taneční oddělení,housle, saxofony, klavír a bicí!Bylo to příjemné dopoledne, těšíme se na další hudební setkání.

Fotogalerie

VELIKONOČNÍ KONCERT  

13.04.2022

Fotogalerie

KLAVÍRNÍ KONCERT  

05.04.2022

Fotogalerie

KLAVÍRNÍ RECITÁL EVY STREJCOVÉ  

04.04.2022

Dne 4. dubna jsme měli možnost zhlédnout, společně se žáky hudebního semináře, klavírní recitál vynikající mladé klavíristky Evy Strejcové. Který se konal v koncertním sále naší školy. Eva je laureátkou mnoha domácích i zahraničních soutěží. Předvedla zde skladby J.S.Bacha, F. Mendelsohna- Bartholdy, F. Liszta nebo L. v. Beethovena.

V samém závěru koncertu nás čekalo malé zpestření, a to v podobě 1.věty houslové koncertu, kde si zahrála společně s maminkou, paní Květuší Strejcovou.

Byl to podvečer plný hudby a pro všechny jistě krásný umělecký zážitek.

Fotogalerie

AKCE HUDEBNÍHO SEMINÁŘE  

23.03.2022

Ve středu 23. března se žáci Hudebního semináře, spolu s p. učitelkou Štěpánkou Ordošovou, zúčastnili komorního koncertu Severočeské filharmonie Teplice. Koncert se konal v krásném sále teplického Zahradního domu.Vystoupilo žesťové kvinteto Five brass s programem tanečních suit napříč hudebními obdobími. Milá atmosféra všechny velmi potěšila.

Žáci si koncert užili a už se těší na další společnou akci!

Fotogalerie

JARNÍ KONCERT  

22.03.2022

Fotogalerie

  KONCERT FLÉTNOVÉ TŘÍDY  

P. UČ. MONIKY VÁŠOVÉ

leden 2022

Video

  POLOLETNÍ KONCERT ŽÁKŮ  

24.01.2022

Fotogalerie

  VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ  

P. UČ. PETRY ČÍŽKOVÉ

17.12.2021

Video

  VÁNOČNÍ KONCERT  

15.12.2021

Video

  TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA KYTAROVÉ  

TŘÍDY P. UČ. JANA ZÁRUBY

14.12.2021

Video

  HUDEBNÍ ODPOLEDNE  

P. UČ. RADKA ARNOLDA

08.12.2021

Video

  HUDEBNÍ ODPOLEDNE  

12.11.2021

Fotogalerie

  PODZIMNÍ KONCERT ŽÁKŮ  

11.11.2021

Fotogalerie

  STAROČESKÝ JARMARK  

18.09.2021

V sobotu 18. 9. 2021 se v areálu Baziliky Panny Marie Sedmibolestné v Bohosudově, konala akce Cesta za píšťalami - další krok k záchraně varhan.Náš flétnový sobor, pod vedením paní učitelky Moniky Vášové byl osloven, aby obohatil program v ambitech kostela, na Staročeském jarmarku.Tuto příležitost jsme si nenechali ujít! Celodenní velkolepý program se velmi povedl.

Video 1, Video 2, Video 3

Fotogalerie

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

  KONCERT ABSOLVENTŮ A ŽÁKŮ ZUŠ  

28.06.2021

Video

  TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA ŽÁKŮ  

PANÍ UČITELKY MONIKY VÁŠOVÉ

23.06.2021

Video

  KONCERT ŽÁKŮ A ABSOLVENTŮ  

21.06.2021

Fotogalerie

Video

  KLAVÍRNÍ ODPOLEDNE ŽÁKŮ  

P. UČ. LADY ABRAHAMOVÉ

17.06.2021

Fotogalerie

  KLAVÍRNÍ KONCERT ŽÁKŮ  

P. UČ. ZHANNY SHEPELEVY

16.06.2021

Fotogalerie

  VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉ TŘÍDY  

P. UČ. JANY EICHLER HONCŮ

17.12.2020

VIDEO NA YOUTUBE

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

  KONCERT ABSOLVENTŮ  

22.06.2020

Fotogalerie

  KLAVÍRNÍ ODPOLEDNE  

P.UČ. LADY ABRAHAMOVÉ

13.02.2020

Fotogalerie

  POLOLETNÍ KONCERT  

23.01.2020

Fotogalerie

  KONCERT TŘÍD  

P. UČ. SHEPELEVY A P. UČ. PETROVÉ

22.01.2020

Fotogalerie

  FLÉTNOVÝ KONCERT P. UČ. VÁŠOVÉ 

20.12.2019

Fotogalerie

  VÁNOČNÍ KONCERT 

17.12.2019

Fotogalerie

  BENEFIČNÍ KONCERT 

20.12.2019

Aneta Vlasáková ze třídy J.Eichler Honců vystoupila na benefičním koncertu vokálního uskupení Panoptikum 20.12.2019 v Bartholomeus Gallery & Café v Teplicích. Svým vystoupením s písní Každý si nese své břímě od Jaromíra Nohavici tak podpořila dobročinnou organizaci Spolu proti samotě.

Fotogalerie

  VÁNOČNÍ KONCERT 

09.12.2019

Děkujeme za mikulášskou nadílku rodičům od Lucie Schneiderové!

Fotogalerie

  ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

V HUSITSKÉ ULICI

30.11.2019

Fotogalerie

  KONCERT FILMOVÝCH A POHÁDKOVÝCH 

MELODIÍ

25.11.2019

Natálie Oyawale - VIDEO

Fotogalerie

  LISTOPADOVÝ KONCERT 

20.11.2019

Fotogalerie

  HUDEBNÍ ODPOLEDNE 

ŽÁKŮ P. UČ. ARNOLDA A P. UČ. VLAHAČOVÉ

14.11.2019

Fotogalerie

 

  PODZIMNÍ KONCERT 

22.10.2019

Fotogalerie

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

  RODINNÉ MUZICÍROVÁNÍ 

19.06.2019

Fotogalerie

  ZÁVĚREČNÝ KONCERT 

17.06.2019

Video 1

Video 2

Video 3

Fotogalerie

  KONCERT FLÉTNOVÉ TŘÍDY MONIKY VÁŠOVÉ 

14.06.2019

Video Martina Ptáčková

Fotogalerie

  K PRÁZDNINÁM PO VODĚ 

10.06.2019

Video

Fotogalerie

  KLAVÍRNÍ A PĚVECKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍD 

LADY ABRAHAMOVÉ A MGR. JANY EICHLER HONCŮ

06.06.2019

Video Natálie Oyawale - zpěv

Fotogalerie

  TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA JANY POCHOBRADSKÉ  

A EVŽENA ŠUBRTA

05.06.2019

Video Miroslav Jedlička - klavír

Fotogalerie

  KONCERT ŽÁKŮ HELENY KOLIHOVÉ 

A RADKA ARNOLDA

04.06.2019

Fotogalerie

  KLAVÍRNÍ A PĚVECKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍD 

ZHANNY SHEPELEVY A KATEŘINY PETROVÉ

03.06.2019

Fotogalerie

  DĚTSKÝ DEN V KOLOSEU  

31.05.2019

Fotogalerie

  POPOVÁ ZPÍVANDA 2019  

Mgr. Jana Eichler Honců

30.05.2019

Jako každý rok, tak i letos se konala Popová zpívanda, přehlídka talentovaných zpěváků a zpěvaček.

Ve čtvrtek 30.5. jsme se proto vydali do Varnsdorfu, kde jsme vyslechli skvělé výkony 28 žáků základních uměleckých škol - ZUŠ Stanislava Šebka Krupka, ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem, ZUŠ Varnsdorf a ZUŠ Rumburk.

Naší školu prezentovaly Aneta Vlasáková s písní Samá voda od Adama Koubka a Anetka také doprovodila druhým hlasem Terezku Sidorovou v písničce od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Moje milá plaví koně.

Atmosféra byla skvělá a každého výkony zpěváků jistě inspirovaly do další práce.

Fotogalerie

Video 1

Video 2

  KLAVIHRANÍ PAVLY VASSERBAUER  

30.05.2019

Fotogalerie

  ABSOLVENTSKÝ KONCERT  

13.05.2019

Fotogalerie

  MÁJOVÝ KONCERT  

09.05.2019

Fotogalerie

  ŠPANĚLSKÉ TANCE  

TANEČNÍ ODDĚLENÍ POD VEDENÍM IVANY HERITESOVÉ

29.04.2019

Fotogalerie

  VELIKONOČNÍ KONCERT  

15.04.2019

Fotogalerie

  TEPLICKÉ FLAUTOHRY  

12. - 14. 04.2019

Fotogalerie

  TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA  

P. UČ. KOLIHY

01.04.2019

Fotogalerie

  KONCERT ŽÁKŮ Z FLÉTNOVÉ TŘÍDY  

P. UČ. MONIKY VÁŠOVÉ

18.03.2019

Fotogalerie

  KONCERT ŠKOLY  

12.03.2019

Fotogalerie

  VALENTÝNSKÝ KONCERT  

18.02.2019

Fotogalerie

  HUDEBNÍ ODPOLEDNE ŽÁKŮ OD VYUČUJÍCÍCH 

MARIE REICHLOVÉ, JANY EICHLER HONCŮ A ZHANNY SHEPELEVY

14.02.2019

Fotogalerie

  LEDNOVÉ MUZICÍROVÁNÍ  

31.01.2019

Fotogalerie

  KLAVÍRNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY  

P. LADY ABRAHAMOVÉ

28.01.2019

Fotogalerie

  POLOLETNÍ KONCERT ŽÁKŮ  

23.01.2019

Fotogalerie

 

  VÁNOČNÍ PŘEHRÁVKA KYTAROVÉ TŘÍDY  

PANA UČITELE ZÁRUBY

19.12.2018

Fotogalerie

  PŘEHRÁVKA DĚTÍ PANÍ UČITELKY  

PETRY ČÍŽKOVÉ A PAVLY VASSERBAUER

VÁNOČNÍ NÁLADA

13.12.2018

Fotogalerie

  HUDEBNÍ ODPOLEDNE ŽÁKŮ ZE TŘÍD  

PANA UČITELE RADKA ARNOLDA A

PANÍ UČITELKY HELENY KOLIHOVÉ

05.12.2018

Fotogalerie

  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU  

V HUSITSKÉ ULICI

01.12.2018

Fotogalerie

  HUDEBNÍ ODPOLEDNE

KONCERT ŽÁKŮ P. UČ. ARNOLDA A P. UČ. KOLIHOVÉ

27.11.2018

Fotogalerie

  LISTOPADOVÝ KONCERT  

20.11.2018

Fotogalerie

  KONCERT: KDO SE BOJÍ  

15.11.2018

Fotogalerie

  PODZIMNÍ KONCERT  

18.10.2018

Fotogalerie

Naše úspěchy

GRATULUJEME

 

CORDELIA BORJA RODRIGUEZ

 

ze třídy p. uč. Moniky Vášové, získala v Ústředním kole soutěže ve hře na zobcovou flétnu 1. místo. Moc gratulujeme. :)

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

NAŠI ABSOLVENTI 2022

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY 23.04.2022

 

Dne 23. dubna se konala soutěžní přehlídka Teplické Flautohry na Konzervatoři v Teplicích. Soutěž je vždy skvěle zorganizovaná a panuje tam výborná atmosféra. Velmi populární mezi dětmi jsou hudební workshopy, kde se děti mohou skvěle kreativně odreagovat. Součástí soutěžního dne bylo překvapení poroty. Zahrála tři originální skladby, které inspirovaly a pobavily nejenom soutěžící, ale i kantory a rodiče. Do soutěže se hlásí žáci  z celé České republiky a tudíž úroveň je pestrá a vysoká.

 

Za naší školu byly vyslány 2 žákyně ze třídy paní učitelky Moniky Vášové.

 

Cordelia Borja Rodriguez, se ve 3. kategorii v sólové hře na zobcovou flétnu umístila na 1. místě a dostala vyjímečné ocenění za muzikální výkon. Obdržela nádherný dárek, sopránovou flétnu od firmy Clarina.

 

Flétnistka Klára Košová se umístila na 1.místě ve 4.kategorii.

 

Velké poděkování patří i naší skvělé korepetitorce Pavle Vasserbauer.

Teplické Flautohry jsou skvělou investicí nejenom pro děti, ale i jejich kantory, kteří mají možnost prožít víkend plný hudby, inspirativních výkonů a příjemné atmosféry.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

A JE TO TADY!

 

V pondělí 4. dubna se v ZUŠ Litvínov konalo krajské kolo ve hře na zobcovou flétnu.

Naše žákyně zabojovaly a získaly skvělá umístění.

 

Klára Košová obdržela 2. místo

Cordelia Borja Rodriguez 1. místo

 

s postupem do ústředního kola!

Děvčatům gratulujeme!!

Velké poděkování patří jejich paní učitelce Monice Vášové a za korepetici Pavle Vasserbauer.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

K 1. MÍSTU

 

Klára Košová a Cordelia Borja Rodriguez z flétnové třídy p. uč. Vášové, získaly v okresním kole soutěže ve hře na zobcovou flétnu, 1. místo s postupem do Krajského kola! To se bude konat 4. dubna v Litvínově.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

 

starší úspěchy v Archivu