Co nás čeká

Facebook školy

Naši partneři

 

 

Zde se můžete přihlásit.

Kontaktní údaje vyplňte správně. S dalšími pokyny k zápisu do ZUŠ Vás budeme informovat.

Bez vyplnění veškerých údajů na přihlášce, nemůže být přihláška odeslána.

Pro školní rok 2021/2022 VYPLŇUJÍ přihlášku i souhlas se zpracováním osobních údajů všichni žáci.

S veškerými osobními daty bude nakládáno podle příslušných zákonů ČR a EU.

Beru na vědomí :

  • a) že přihlášením do hudebního oboru, vzniká žákovi povinnost docházky do dalších oborů (HN, sbor, souborová hra atd.)
  • b) žák je povinnen obstarat si notový materiál na vlastní náklady
  • c) ZUŠ může pronajmout hudební nástroj, pokud jej má k dispozici
  • d) že v případě odhlášení žáka, nebo ukončení studia v průběhu školního roku je úplata podle vyhlášky o ZUŠ nevratná.

Jsem si vědom(a), že studium na základní umělecké škole může být ukončeno v těchto případech:

  • a) poruší-li žák závažným způsobem školní řád
  • b) požádá-li o to v pololetí žák, za nezletilého žáka jeho zákonní zástupci
  • c) pro neprospěch žáka
  • d) pro neuhrazení úplaty za vzdělání v termínu určeném ředitelstvím školy

Jako zákonný zástupce žáka (žák) jsem seznámen s výše uvedenými informacemi a zavazuji se dodržovat podmínky studia.

Jsem si vědom(a), že v případě nedodržení podmínek může být žák vyloučen i v průběhu školního roku.

Společně s přihláškou je nutné vyplnit i souhlas se zpracováním osobních údajů a zaslat na emailovou adresu školy – zuskol@seznam.cz . (k podpisu bude předloženo)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Elektronická přihláška

Veškeré dotazy ohledně studia zodpovíme na emailu zuskol@seznam.cz nebo na tel. č. 731 770 408 (zástupce ředitele školy).

Naše úspěchy

GRATULUJEME

 

NAŠI ABSOLVENTI 2020/2021

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

NAŠI ABSOLVENTI 2019/2020

 

 

Ivan Dulin , hra na kytaru

ze třídy p. učitele  Jana Záruby obsadil v okresním kole soutěže 1. místo s postupem do krajského kola.
 
 
Josefína Zrubecká, hra na klavír
ze třídy p. učitelky Lady Abrahamové obsadila v okresním kole soutěže 1. místo.
 
Soukupová Tereza, hra na klavír
ze třídy p. učitelky Zhanny Shepelevy obsadila v okresním kole soutěže 3. místo.
 
Arina Shpakovskaya , hra na klavír
ze třídy p. učitelky Zhanny Shepelevy obdržela v okresním kole soutěže čestné uznání.
 
Tomáš Nedvěd ze třídy p.učitele Jana Záruby, se zúčastnil hudební olympiády ČR a získal čestné uznání.
 
 

Michala Fujavová, bývalá žačka paní učitelky Ing. Ivany Heritesové, je studentkou 2. ročníku Pražské taneční konzervatoře. Individuální studijní plan dle osnov konzervatoře jí umožňuje Taneční akademie Scenic s.r.o. v Ústí nad Labem. Vzhledem k jejímu pohybovému talentu byla dokonce přijata ke studiu bez přijímacích zkoušek. Michaela v současné době studuje na Biskupském gymnáziu v Krupce a denně dojíždí v odpoledních hodinách do Ústí nad Labem na hodiny individuálního studia klasického a moderního tance. Každého půl roku pak musí splnit zkoušky z tanečních oborů v Praze na taneční konzervatoři. Míša se paní učitelce vyjádřila, že tento způsob studia baletu je velmi náročný, ale je nadšená.

 

 

Lucie Schneiderová byla letos přijata ke studiu hry na saxofon na Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze. Do základů hudby ji zasvětil její dlouholetý vyučující Mgr. Radek Arnold.

Lucie začala hrát na zobcovou flétnu, později přešla ke hře na klarinet a saxofon.

Do naší školy ještě dochází i na lekce klavíru.

 

 

 

Ivan Dulin je dlouholetý žák Mgr.Jana Záruby. Ivan se v letošním školním roce také  připravoval na přijímací talentové zkoušky. Ty úspěšně vykonal a proto se od září bude věnovat studiu hry kytaru na blízké teplické konzervatoři.

 

 

Všem našim žákům přijatých na konzervatoř gratuluji. Jejich vyučujícím přeji další úspěchy v jejich další činnosti.

Michaele, Lucii a Ivanovi za naší školu přejeme hodně úspěchů v jejich studiu.

 

ZUŠ Stanislava Šebka v Krupce má v současnosti kolem 260 žáků. Většina z nich je velmi talentovaných. Vedení školy spolu s vyučujícími vyzývá rodiče,

aby dali dětem možnost vniknout do tajů hudby a krásy tance. Jejich děti rádi uvidíme a vyzkoušíme jejich hudební nebo taneční vlohy.V měsíci květnu bude probíhat zápis žáků, sledujte stránky naší školy.(www.zuskrupka.cz). Budeme se těšit.

                                                                              

ředitel školy, Pavel Krs

 

starší úspěchy v Archivu