Co nás čeká

Na náš soubor fléten se

můžete těšit na Jarmarku!

 

Hudební seminář

Termíny výuky, akcí

9. 11. – návštěva výchovného koncertu v Teplicích (Severočeská filharmonie Teplice)

15. 11. – výuka v učebně

29. 11. – výuka v učebně

 

Paní učitelka Vás bude o každé akci informovat emailem.

Facebook školy

Naši partneři

 

 

Pro školní rok 2022/2023 VYPLŇUJÍ přihlášku jen noví žáci. Žáci pokračující ve studiu přihlášku NEVYPLŇUJÍ.

Kontaktní údaje vyplňte správně. S dalšími pokyny k zápisu do ZUŠ Vás budeme informovat.

Bez vyplnění veškerých údajů na přihlášce, nemůže být přihláška odeslána.

S veškerými osobními daty bude nakládáno podle příslušných zákonů ČR a EU.

Beru na vědomí :

  • a) že přihlášením do hudebního oboru, vzniká žákovi povinnost docházky do dalších oborů (HN, sbor, souborová hra atd.)
  • b) žák je povinnen obstarat si notový materiál na vlastní náklady
  • c) ZUŠ může pronajmout hudební nástroj, pokud jej má k dispozici
  • d) že v případě odhlášení žáka, nebo ukončení studia v průběhu školního roku je úplata podle vyhlášky o ZUŠ nevratná.

Jsem si vědom(a), že studium na základní umělecké škole může být ukončeno v těchto případech:

  • a) poruší-li žák závažným způsobem školní řád
  • b) požádá-li o to v pololetí žák, za nezletilého žáka jeho zákonní zástupci
  • c) pro neprospěch žáka
  • d) pro neuhrazení úplaty za vzdělání v termínu určeném ředitelstvím školy

Jako zákonný zástupce žáka (žák) jsem seznámen s výše uvedenými informacemi a zavazuji se dodržovat podmínky studia.

Jsem si vědom(a), že v případě nedodržení podmínek může být žák vyloučen i v průběhu školního roku.

Elektronická přihláška

Veškeré dotazy ohledně studia zodpovíme na emailu zuskol@seznam.cz nebo na tel. č. 731 770 408 (zástupce ředitele školy).

Naše úspěchy

GRATULUJEME

 

CORDELIA BORJA RODRIGUEZ

 

ze třídy p. uč. Moniky Vášové, získala v Ústředním kole soutěže ve hře na zobcovou flétnu 1. místo. Moc gratulujeme. :)

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

NAŠI ABSOLVENTI 2022

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY 23.04.2022

 

Dne 23. dubna se konala soutěžní přehlídka Teplické Flautohry na Konzervatoři v Teplicích. Soutěž je vždy skvěle zorganizovaná a panuje tam výborná atmosféra. Velmi populární mezi dětmi jsou hudební workshopy, kde se děti mohou skvěle kreativně odreagovat. Součástí soutěžního dne bylo překvapení poroty. Zahrála tři originální skladby, které inspirovaly a pobavily nejenom soutěžící, ale i kantory a rodiče. Do soutěže se hlásí žáci  z celé České republiky a tudíž úroveň je pestrá a vysoká.

 

Za naší školu byly vyslány 2 žákyně ze třídy paní učitelky Moniky Vášové.

 

Cordelia Borja Rodriguez, se ve 3. kategorii v sólové hře na zobcovou flétnu umístila na 1. místě a dostala vyjímečné ocenění za muzikální výkon. Obdržela nádherný dárek, sopránovou flétnu od firmy Clarina.

 

Flétnistka Klára Košová se umístila na 1.místě ve 4.kategorii.

 

Velké poděkování patří i naší skvělé korepetitorce Pavle Vasserbauer.

Teplické Flautohry jsou skvělou investicí nejenom pro děti, ale i jejich kantory, kteří mají možnost prožít víkend plný hudby, inspirativních výkonů a příjemné atmosféry.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

A JE TO TADY!

 

V pondělí 4. dubna se v ZUŠ Litvínov konalo krajské kolo ve hře na zobcovou flétnu.

Naše žákyně zabojovaly a získaly skvělá umístění.

 

Klára Košová obdržela 2. místo

Cordelia Borja Rodriguez 1. místo

 

s postupem do ústředního kola!

Děvčatům gratulujeme!!

Velké poděkování patří jejich paní učitelce Monice Vášové a za korepetici Pavle Vasserbauer.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

K 1. MÍSTU

 

Klára Košová a Cordelia Borja Rodriguez z flétnové třídy p. uč. Vášové, získaly v okresním kole soutěže ve hře na zobcovou flétnu, 1. místo s postupem do Krajského kola! To se bude konat 4. dubna v Litvínově.

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

http://www.zuskrupka.cz/sites/default/files/page/2021/06/60x40%20%20web.jpg

 

 

starší úspěchy v Archivu